Research Advances

1
LA-ICP-MS Zircon U-Pb dating of gabbros in Yagan area, northern Alxa, Inner Mongolia: Insights into the tectonic evolution of the southern Paleo-Asian Ocean
Zhi-cai Dang, Jun-jian Li, Chao Fu, Guo-wei Qin, Bi-yu Yang
doi: 10.31035/cg2021042
[Abstract](34) [FullText HTML] (17) [PDF 0KB](3)
2
First report on zircon U-Pb age of the quartz monzonite from the Pandian skarn iron deposit in the Luxi area, Eastern China
Yu-zhen Zhu, Zhao-nian Zhang, Li-jun Shen, Xiao-yan Li, Kang Sun, Chen-fang Guo, Xiu-dong Wang, Ying Shen, Zhi-jun Gao, Yu-bao Shao
doi: 10.31035/cg2021036
[Abstract](20) [FullText HTML] (10) [PDF 1703KB](1)
3
Formation age of the dunite of Kudi ophiolite in the West Kunlun: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Geng-biao Qiao, Wen-ming Li, Tian-hu Li
doi: 10.31035/cg2021047
[Abstract](19) [FullText HTML] (23) [PDF 0KB](7)
4
New understanding guiding the discovery of a medium-scale tectonic altered rock type gold deposit on the northeastern margin of Jiaolai Basin, Shandong Province, China
Liu-an Duan, Yun-cheng Guo, Xiao-meng Han, Jian-tian Wang, Peng-fei Zhao, Li-peng Wang, You-feng Wei
doi: 10.31035/cg2021050
[Abstract](20) [FullText HTML] (16) [PDF 1535KB](2)
5
Discovery of the Mid-Late Jurassic volcanic rocks in Nanhuangcheng Island, Shandong Province, China
Xiao-qing Zhu, Ming-jian Wang, Xi Mei, Zhi-xian Tian, Shi-pu Bi, Long Huang
doi: 10.31035/cg2021028
[Abstract](156) [FullText HTML] (104) [PDF 1758KB](25)
6
Determination of formation age of the Pengyang sandstone-type uranium deposit in the Ordos Basin, China: Using in situ femtosecond LA-MC-ICP-MS method
Hua-lei Zhao, Jian-guo Li, Zhi-bin Xiao, Pei-sen Miao, Qing-hong Si, Lu-lu Chen, Reng-an Yu, Yin Chen
doi: 10.31035/cg2021008
[Abstract](260) [FullText HTML] (178) [PDF 0KB](35)
7
New evidence of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](276) [FullText HTML] (190) [PDF 0KB](30)
8
Zircon U-Pb age of pegmatite veins in Dahongliutan lithium deposit, western Kunlun
Geng-biao Qiao, Yue-zhong Wu, Tuo Liu
2021, 4(1): 185-187. doi: 10.31035/cg2020061
[Abstract](426) [FullText HTML] (246) [PDF 1713KB](97)
9
The invention of an automatic measurement and data recording method of a fluorescence spectrophotometer
Zhong-yu Li, Jiang-hua Zhao, Shan Cao, Yan-bing Han
doi: 10.31035/cg2020065
[Abstract](322) [FullText HTML] (321) [PDF 0KB](9)
10
Discovery of the Dahongshan ultra-large crystalline graphite deposit, Urad Zhongqi of Inner Mongolia, China
Liu-an Duan, You-feng Wei, Qi-yao Liu, Xiao-yong Yang
2020, 3(1): 182-183. doi: 10.31035/cg2020019
[Abstract](610) [FullText HTML] (179) [PDF 16253KB](57)
11
Discovery and development suggestions of strontium-rich groundwater in Chibi City, China
Ao Zhang, Qing-hua Li, Chang-sheng Shao, Chen Wang, Yan-lin Yang, Tao Lu, Jun He
2020, 3(1): 184-185. doi: 10.31035/cg2020016
[Abstract](551) [FullText HTML] (152) [PDF 15967KB](23)
12
New zircon U-Pb geochronological and geochemical data reveals the earliest Cretaceous tectonic shift event in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
2020, 3(1): 186-192. doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](654) [FullText HTML] (274) [PDF 16447KB](111)
13
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](1113) [FullText HTML] (486) [PDF 17793KB](64)
14
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1348) [FullText HTML] (581) [PDF 17663KB](44)
15
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](1259) [FullText HTML] (557) [PDF 17803KB](29)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2775) [FullText HTML] (322) [PDF 3671KB](72)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2381) [FullText HTML] (284) [PDF 2280KB](60)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1951) [FullText HTML] (449) [PDF 2351KB](39)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](2247) [FullText HTML] (292) [PDF 2304KB](59)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](2041) [FullText HTML] (225) [PDF 2439KB](49)