Most Read

1
Experimental simulations and methods for natural gas hydrate analysis in China
Neng-you Wu, Chang-ling Liu, Xi-luo Hao
2018, 1(1): 61-71. doi: 10.31035/cg2018008
[Abstract](8948) [FullText HTML] (2726) [PDF 3886KB](604)
2
A new alvarezsaurid dinosaur from the Late Cretaceous Qiupa Formation of Luanchuan, Henan Province, central China
Jun-chang Lü, Li Xu, Hua-li Chang, Song-hai Jia, Ji-ming Zhang, Dian-song Gao, Yi-yang Zhang, Cheng-jun Zhang, Fang Ding
2018, 1(1): 28-35. doi: 10.31035/cg2018005
[Abstract](7762) [FullText HTML] (4598) [PDF 4547KB](619)
3
The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea
Jin-fa Li, Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Neng-you Wu, Hai-long Lu, Wen-wei Xie, Jing-an Lu, Fei Peng, Zhen-qiang Xu, Cheng Lu, Zeng-gui Kuang, Jian-gong Wei, Qian-yong Liang, Hong-feng Lu, Bei-bei Kou
2018, 1(1): 5-16. doi: 10.31035/cg2018003
[Abstract](6981) [FullText HTML] (2524) [PDF 6900KB](754)
4
The dynamic economic evaluation method of shale gas resources
Gang-yi Zhai, Xiang-lin Chen, Xiang-hua Xia, Zhi Zhou, Tian-xu Guo, Guo-heng Liu, Rui-han Yuan
2019, 2(2): 211-217. doi: 10.31035/cg2018096
[Abstract](5963) [FullText HTML] (1235) [PDF 21583KB](42)
5
Formation and evolution of the Archean continental crust of China: A review
Yu-sheng Wan, Shou-jie Liu, Hang-qiang Xie, Chun-yan Dong, Yuan Li, Wen-qian Bai, Dun-yi Liu
2018, 1(1): 109-136. doi: 10.31035/cg2018011
[Abstract](5493) [FullText HTML] (1648) [PDF 10783KB](204)
6
Episodic crustal growth in the Tanzania Craton: evidence from Nd isotope compositions
Kai Sun, Lin-lin Zhang, Zhi-dan Zhao, Fu-qing He, Sheng-fei He, Xing-yuan Wu, Lei Qiu, Xiao-dong Ren
2018, 1(2): 210-224. doi: 10.31035/cg2018025
[Abstract](4661) [FullText HTML] (982) [PDF 4974KB](53)
7
Metamorphic petrology and geology in China: A review
Yuan-sheng Geng, Qi-han Shen, Hui-xia Song
2018, 1(1): 137-157. doi: 10.31035/cg2018012
[Abstract](4191) [FullText HTML] (1347) [PDF 3378KB](113)
8
Main technical innovations of Songke Well No.2 Drilling Project
Yong-yi Zhu, Wen-shi Wang, Xiao-ming Wu, Heng-chun Zhang, Jie Xu, Jia Yan, Long-long Cao, Heng-qian Ran, Jin-chang Zhang
2018, 1(2): 187-201. doi: 10.31035/cg2018031
[Abstract](4152) [FullText HTML] (1461) [PDF 41171KB](68)
9
Some progress on understanding the Phanerozoic granitoids in China
Tao Wang, Ying Tong, Xiao-xia Wang, Jian-ren Mao, Hong-rui Zhang, He Huang, Shan Li, Lei Guo, Jian-jun Zhang
2018, 1(1): 84-108. doi: 10.31035/cg2018010
[Abstract](3948) [FullText HTML] (813) [PDF 5210KB](160)
10
Progress in the investigation of potash resources in western China
Mian-ping Zheng, Xian-hua Hou, Yong-sheng Zhang, En-yuan Xing, Hong-pu Li, Hong-wei Yin, Chang-qing Yu, Ning-jun Wang, Xiao-lin Deng, Zhao Wei, Zhong-ying Miao, Jia-ai Zhong, Fan Wang, Fu Fan, Xue-fei Zhang, Xu-ben Wang, Tu-qiang Liu, Wei-gang Kong
2018, 1(3): 392-401. doi: 10.31035/cg2018046
[Abstract](3896) [FullText HTML] (705) [PDF 18777KB](66)
11
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](3825) [FullText HTML] (818) [PDF 3950KB](81)
12
Geological resources and environmental carrying capacity evaluation review, theory, and practice in China
Rui-min Li, Zhi-qiang Yin, Yi Wang, Xiao-lei Li, Qiong Liu, Meng-meng Gao
2018, 1(4): 556-565. doi: 10.31035/cg2018050
[Abstract](3819) [FullText HTML] (632) [PDF 38122KB](82)
13
Land submerged to carbonate platform by conodonts: paleoenvironment reconstruction of the western Gangdese in Tibet during Triassic
Zhan-sheng Ji, Jian-xin Yao, Gui-chun Wu, Qian Sun, Qiu-yuan Shi, Hao Li, Ji-fu He, Shao-wen Zhang
2018, 1(3): 450-452. doi: 10.31035/cg2018053
[Abstract](3803) [FullText HTML] (712) [PDF 5709KB](59)
14
Features of micro-fabric and the genetic study of Triassic deep polyhalite in the Guang'an area, central Sichuan Basin
Da-xing Gong, Bo Hui, Jia-yun Zhou
2018, 1(3): 453-454. doi: 10.31035/cg2018038
[Abstract](3687) [FullText HTML] (676) [PDF 5653KB](26)
15
Enigmatic ribbon-like fossil from Early Cambrian of Yunnan, China
Feng Tang, Si-cun Song, Guang-xu Zhang, Ai-lin Chen, Jun-ping Liu
2021, 4(2): 205-214. doi: 10.31035/cg2020056
[Abstract](3660) [FullText HTML] (844) [PDF 3071KB](154)
16
Global significance of the carbon cycle in the karst dynamic system: evidence from geological and ecological processes
Jian-hua Cao, Xia Wu, Fen Huang, Bill Hu, Chris Groves, Hui Yang, Chun-lai Zhang
2018, 1(1): 17-27. doi: 10.31035/cg2018004
[Abstract](3622) [FullText HTML] (2042) [PDF 3471KB](113)
17
Carbon peak and carbon neutrality in China: Goals, implementation path and prospects
Yao Wang, Chi-hui Guo, Xi-jie Chen, Li-qiong Jia, Xiao-na Guo, Rui-shan Chen, Mao-sheng Zhang, Ze-yu Chen, Hao-dong Wang
2021, 4(4): 720-746. doi: 10.31035/cg2021083
[Abstract](3606) [FullText HTML] (1108) [PDF 3243KB](497)
18
“Source-Diagenesis-Accumulation” enrichment and accumulation regularity of marine shale gas in southern China
Gang-yi Zhai, Yu-fang Wang, Zhi Zhou, Guo-heng Liu, Yu-ru Yang, Juan Li
2018, 1(3): 319-330. doi: 10.31035/cg2018059
[Abstract](3349) [FullText HTML] (699) [PDF 7161KB](76)
19
Evidence of the existence of paleo reservoirs in Laoshan Uplift of the South Yellow Sea Basin
Yin-guo Zhang, Jian-wen Chen, Jie Liang, Guangxi Ou, Di Wu
2018, 1(4): 566-567. doi: 10.31035/cg2018067
[Abstract](3255) [FullText HTML] (1056) [PDF 6758KB](53)
20
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](3234) [FullText HTML] (784) [PDF 2558KB](66)