Most Read

1
A new alvarezsaurid dinosaur from the Late Cretaceous Qiupa Formation of Luanchuan, Henan Province, central China
Jun-chang Lü, Li Xu, Hua-li Chang, Song-hai Jia, Ji-ming Zhang, Dian-song Gao, Yi-yang Zhang, Cheng-jun Zhang, Fang Ding
2018, 1(1): 28-35. doi: 10.31035/cg2018005
[Abstract](1562) [FullText HTML] (1201) [PDF 4268KB](332)
2
Experimental simulations and methods for natural gas hydrate analysis in China
Neng-you Wu, Chang-ling Liu, Xi-luo Hao
2018, 1(1): 61-71. doi: 10.31035/cg2018008
[Abstract](1044) [FullText HTML] (1015) [PDF 3612KB](469)
3
Deep Continental Scientific Drilling Engineering Project in Songliao Basin: progress in Earth Science research
He-sheng Hou, Cheng-shan Wang, Jiao-dong Zhang, Feng Ma, Wei Fu, Pu-jun Wang, Yong-jian Huang, Chang-chun Zou, You-feng Gao, Yuan Gao, Lai-ming Zhang, Jin Yang, Rui Guo
2018, 1(2): 173-186. doi: 10.31035/cg2018036
[Abstract](546) [FullText HTML] (337) [PDF 4230KB](259)
4
The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea
Jin-fa Li, Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Neng-you Wu, Hai-long Lu, Wen-wei Xie, Jing-an Lu, Fei Peng, Zhen-qiang Xu, Cheng Lu, Zeng-gui Kuang, Jian-gong Wei, Qian-yong Liang, Hong-feng Lu, Bei-bei Kou
2018, 1(1): 5-16. doi: 10.31035/cg2018003
[Abstract](445) [FullText HTML] (746) [PDF 6623KB](180)
5
Discovery of the largest Carboniferous manganese deposit in Longtou-Limiao, central Guangxi, China
Xu Chen, Sha Jiang
2018, 1(2): 312-313. doi: 10.31035/cg2018027
[Abstract](387) [FullText HTML] (31) [PDF 6949KB](21)
6
Global significance of the carbon cycle in the karst dynamic system: evidence from geological and ecological processes
Jian-hua Cao, Xia Wu, Fen Huang, Bill Hu, Chris Groves, Hui Yang, Chun-lai Zhang
2018, 1(1): 17-27. doi: 10.31035/cg2018004
[Abstract](251) [FullText HTML] (219) [PDF 3191KB](36)
7
Formation and evolution of the Archean continental crust of China: A review
Yu-sheng Wan, Shou-jie Liu, Hang-qiang Xie, Chun-yan Dong, Yuan Li, Wen-qian Bai, Dun-yi Liu
2018, 1(1): 109-136. doi: 10.31035/cg2018011
[Abstract](242) [FullText HTML] (164) [PDF 10491KB](88)
8
Thinking on improvement of natural resources management
Zeng-qian Hou (member of CAS)
2018, 1(1): 2-4. doi: 10.31035/cg2018002
[Abstract](228) [FullText HTML] (155) [PDF 2110KB](83)
9
Some progress on understanding the Phanerozoic granitoids in China
Tao Wang, Ying Tong, Xiao-xia Wang, Jian-ren Mao, Hong-rui Zhang, He Huang, Shan Li, Lei Guo, Jian-jun Zhang
2018, 1(1): 84-108. doi: 10.31035/cg2018010
[Abstract](226) [FullText HTML] (131) [PDF 3233KB](108)
10
Zircon U-Pb age, trace element and Hf isotope composition of Sepon Au-Cu deposit, Laos: tectonic and metallogenic implications
Xin-yu Wang, Dian-hua Cao, Zong-qi Wang, An-jian Wang, Yu-dong Wu
2018, 1(1): 36-48. doi: 10.31035/cg2018006
[Abstract](224) [FullText HTML] (183) [PDF 3315KB](65)
11
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](222) [FullText HTML] (71) [PDF 2280KB](36)
12
Overview on hydrothermal and hot dry rock researches in China
Gui-ling Wang, Wei Zhang, Feng Ma, Wen-jing Lin, Ji-yun Liang, Xi Zhu
2018, 1(2): 273-285. doi: 10.31035/cg2018021
[Abstract](205) [FullText HTML] (63) [PDF 21878KB](30)
13
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](203) [FullText HTML] (93) [PDF 3671KB](40)
14
Metamorphic petrology and geology in China: A review
Yuan-sheng Geng, Qi-han Shen, Hui-xia Song
2018, 1(1): 137-157. doi: 10.31035/cg2018012
[Abstract](188) [FullText HTML] (90) [PDF 3104KB](67)
15
Exploration and research progress of shale gas in China
Gang-yi Zhai, Yu-fang Wang, Zhi Zhou, Shu-fang Yu, Xiang-lin Chen, Yun-xiao Zhang
2018, 1(2): 257-272. doi: 10.31035/cg2018024
[Abstract](177) [FullText HTML] (36) [PDF 15460KB](29)
16
Zircon SHRIMP U-Pb dating of the Neogene coral reefs, Xisha Islands, South China Sea: implications for tectonic evolution
Hong Xu, Zhao-peng Ji, Shan-ying Li, Yan-qiou Yang, Shou-jie Liu, Hai-yang Zhang, Shu-shen Lu, Tong-qiang Shi, Meng Tao, Na Qin, Wei-wei Zhang, Da-peng Su, Long-wei Qiu
2018, 1(1): 49-60. doi: 10.31035/cg2018007
[Abstract](172) [FullText HTML] (127) [PDF 4680KB](49)
17
Origin of natural sulfur-metal chimney in the Tangyin hydrothermal field, Okinawa Trough: constraints from rare earth element and sulfur isotopic compositions
Hong Cao, Zhi-lei Sun, Chang-ling Liu, En-tao Liu, Xue-jun Jiang, Wei Huang
2018, 1(2): 225-235. doi: 10.31035/cg2018023
[Abstract](171) [FullText HTML] (49) [PDF 2067KB](31)
18
Preliminary results of environmental monitoring of the natural gas hydrate production test in the South China Sea
Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Qian-yong Liang, Yi-fei Dong, Jian-gong Wei, Hai-long Lu, Jing-an Lu, Yao-hong Shi, Chao Zhong, Zhen Xia
2018, 1(2): 202-209. doi: 10.31035/cg2018029
[Abstract](166) [FullText HTML] (70) [PDF 10522KB](56)
19
New delineation of two favorable zones for gas hydrate in southern Qinghai and northern Tibet, China
Shuai Zhang, Ping-kang Wang, You-hai Zhu, Rui Xiao, Shou-ji Pang
2018, 1(2): 304-305. doi: 10.31035/cg2018032
[Abstract](162) [FullText HTML] (54) [PDF 1606KB](27)
20
Nanogeology in China: A review
Yi-wen Ju, Cheng Huang, Yan Sun, Cai-neng Zou, Hong-ping He, Quan Wan, Xue-qiu Wang, Xian-cai Lu, Shuang-fang Lu, Jian-guang Wu, Hong-tai Chao, Hai-ling Liu, Jie-shan Qiu, Fei Huang, Hong-jian Zhu, Jian-chao Cai, Yue Sun
2018, 1(2): 286-303. doi: 10.31035/cg2018020
[Abstract](160) [FullText HTML] (89) [PDF 5509KB](30)