Most Read

1
A new alvarezsaurid dinosaur from the Late Cretaceous Qiupa Formation of Luanchuan, Henan Province, central China
Jun-chang Lü, Li Xu, Hua-li Chang, Song-hai Jia, Ji-ming Zhang, Dian-song Gao, Yi-yang Zhang, Cheng-jun Zhang, Fang Ding
2018, 1(1): 28-35. doi: 10.31035/cg2018005
[Abstract](1401) [FullText HTML] (1141) [PDF 4268KB](312)
2
Experimental simulations and methods for natural gas hydrate analysis in China
Neng-you Wu, Chang-ling Liu, Xi-luo Hao
2018, 1(1): 61-71. doi: 10.31035/cg2018008
[Abstract](493) [FullText HTML] (839) [PDF 3612KB](463)
3
Deep Continental Scientific Drilling Engineering Project in Songliao Basin: progress in Earth Science research
He-sheng Hou, Cheng-shan Wang, Jiao-dong Zhang, Feng Ma, Wei Fu, Pu-jun Wang, Yong-jian Huang, Chang-chun Zou, You-feng Gao, Yuan Gao, Lai-ming Zhang, Jin Yang, Rui Guo
2018, 1(2): 173-186. doi: 10.31035/cg2018036
[Abstract](419) [FullText HTML] (231) [PDF 4230KB](213)
4
The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea
Jin-fa Li, Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Neng-you Wu, Hai-long Lu, Wen-wei Xie, Jing-an Lu, Fei Peng, Zhen-qiang Xu, Cheng Lu, Zeng-gui Kuang, Jian-gong Wei, Qian-yong Liang, Hong-feng Lu, Bei-bei Kou
2018, 1(1): 5-16. doi: 10.31035/cg2018003
[Abstract](349) [FullText HTML] (721) [PDF 6623KB](163)
5
Discovery of the largest Carboniferous manganese deposit in Longtou-Limiao, central Guangxi, China
Xu Chen, Sha Jiang
2018, 1(2): 312-313. doi: 10.31035/cg2018027
[Abstract](336) [FullText HTML] (20) [PDF 6949KB](14)
6
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](196) [FullText HTML] (63) [PDF 2280KB](31)
7
Thinking on improvement of natural resources management
Zeng-qian Hou (member of CAS)
2018, 1(1): 2-4. doi: 10.31035/cg2018002
[Abstract](190) [FullText HTML] (144) [PDF 2110KB](79)
8
Formation and evolution of the Archean continental crust of China: A review
Yu-sheng Wan, Shou-jie Liu, Hang-qiang Xie, Chun-yan Dong, Yuan Li, Wen-qian Bai, Dun-yi Liu
2018, 1(1): 109-136. doi: 10.31035/cg2018011
[Abstract](186) [FullText HTML] (154) [PDF 10491KB](82)
9
Global significance of the carbon cycle in the karst dynamic system: evidence from geological and ecological processes
Jian-hua Cao, Xia Wu, Fen Huang, Bill Hu, Chris Groves, Hui Yang, Chun-lai Zhang
2018, 1(1): 17-27. doi: 10.31035/cg2018004
[Abstract](173) [FullText HTML] (191) [PDF 3191KB](36)
10
Zircon U-Pb age, trace element and Hf isotope composition of Sepon Au-Cu deposit, Laos: tectonic and metallogenic implications
Xin-yu Wang, Dian-hua Cao, Zong-qi Wang, An-jian Wang, Yu-dong Wu
2018, 1(1): 36-48. doi: 10.31035/cg2018006
[Abstract](168) [FullText HTML] (162) [PDF 3315KB](65)
11
Overview on hydrothermal and hot dry rock researches in China
Gui-ling Wang, Wei Zhang, Feng Ma, Wen-jing Lin, Ji-yun Liang, Xi Zhu
2018, 1(2): 273-285. doi: 10.31035/cg2018021
[Abstract](160) [FullText HTML] (45) [PDF 21878KB](25)
12
Some progress on understanding the Phanerozoic granitoids in China
Tao Wang, Ying Tong, Xiao-xia Wang, Jian-ren Mao, Hong-rui Zhang, He Huang, Shan Li, Lei Guo, Jian-jun Zhang
2018, 1(1): 84-108. doi: 10.31035/cg2018010
[Abstract](159) [FullText HTML] (124) [PDF 3233KB](102)
13
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](132) [FullText HTML] (86) [PDF 3671KB](37)
14
Origin of natural sulfur-metal chimney in the Tangyin hydrothermal field, Okinawa Trough: constraints from rare earth element and sulfur isotopic compositions
Hong Cao, Zhi-lei Sun, Chang-ling Liu, En-tao Liu, Xue-jun Jiang, Wei Huang
2018, 1(2): 225-235. doi: 10.31035/cg2018023
[Abstract](132) [FullText HTML] (28) [PDF 2067KB](23)
15
Exploration and research progress of shale gas in China
Gang-yi Zhai, Yu-fang Wang, Zhi Zhou, Shu-fang Yu, Xiang-lin Chen, Yun-xiao Zhang
2018, 1(2): 257-272. doi: 10.31035/cg2018024
[Abstract](126) [FullText HTML] (19) [PDF 15460KB](23)
16
Foreword
2018, 1(1): 1-1. doi: 10.31035/cg2018001
[Abstract](125) [FullText HTML] (109) [PDF 2064KB](77)
17
Zircon SHRIMP U-Pb dating of the Neogene coral reefs, Xisha Islands, South China Sea: implications for tectonic evolution
Hong Xu, Zhao-peng Ji, Shan-ying Li, Yan-qiou Yang, Shou-jie Liu, Hai-yang Zhang, Shu-shen Lu, Tong-qiang Shi, Meng Tao, Na Qin, Wei-wei Zhang, Da-peng Su, Long-wei Qiu
2018, 1(1): 49-60. doi: 10.31035/cg2018007
[Abstract](118) [FullText HTML] (99) [PDF 4680KB](45)
18
Metamorphic petrology and geology in China: A review
Yuan-sheng Geng, Qi-han Shen, Hui-xia Song
2018, 1(1): 137-157. doi: 10.31035/cg2018012
[Abstract](116) [FullText HTML] (82) [PDF 3104KB](62)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](112) [FullText HTML] (79) [PDF 2304KB](33)
20
Episodic crustal growth in the Tanzania Craton: evidence from Nd isotope compositions
Kai Sun, Lin-lin Zhang, Zhi-dan Zhao, Fu-qing He, Sheng-fei He, Xing-yuan Wu, Lei Qiu, Xiao-dong Ren
2018, 1(2): 210-224. doi: 10.31035/cg2018025
[Abstract](111) [FullText HTML] (39) [PDF 4680KB](16)